Dofinansowanie do odbioru naziemnej TV cyfrowej

W dniu 21 marca 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej. Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu może otrzymać dofinansowanie na ten cel.

Dofinansowanie możesz otrzymać w wyskości:

  • 100 zł do zakupu dekodera 

lub

  • 250 zł do zakupu telewizora.

Dekoder lub telewizor musi być zgodny z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli taki, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC.

Zakup odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość dofinansowania nie będzie uprawniał do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinansowania. W przypadku zakupu odbiornika cyfrowego na wyższą kwotę niż wysokość dofinansowania obowiązek zapłaty pozostałej części ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie.

Więcej szczegółów na temat zmiany standardu nadawania oraz programu
dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego znaleźć można na stronie gov.pl/cyfrowaTV
lub pod numerem infolinii 42 253 54 30.

 

Źródło: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/598