Wolontariat

Cześć Wolontariuszu!

Cieszymy się, że jesteś z nami! Oto kilka przydatnych informacji.

Istnieje wiele powodów, dla których warto angażować się w wolontariat i pomagać seniorom. Oto kilka kluczowych argumentów:

 1. Działanie społeczne i empatia: Pomaganie seniorom to okazja do bezpośredniego wpływu na czyjeś życie. Możesz świadczyć im usługi, które poprawią ich codzienne funkcjonowanie i zwiększą jakość życia.
 2. Dzielenie się doświadczeniem: Seniorzy często posiadają bogate doświadczenie życiowe i wiedzę, której możesz się nauczyć. Wolontariat daje okazję do wymiany doświadczeń i budowania mostów między pokoleniami.
 3. Znaczenie społeczne: Pomaganie seniorom przyczynia się do zwiększenia ich integracji społecznej. Wiele starszych osób cierpi na samotność i izolację, a regularne kontakty z wolontariuszami mogą znacznie poprawić ich samopoczucie.
 4. Podtrzymywanie zdrowia psychicznego: Badania wykazują, że zaangażowanie w działalność wolontariacką może korzystnie wpływać na zdrowie psychiczne wolontariuszy. Pomaganie innym może przynieść satysfakcję i poczucie spełnienia.
 5. Rozwój umiejętności: Wolontariat może stanowić doskonałą okazję do rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca z innymi, empatia czy zdolności organizacyjne.
 6. Wzmacnianie więzi społecznych: Działalność wolontariacka umożliwia nawiązywanie nowych znajomości i budowanie społecznych więzi. Przebywanie w otoczeniu innych wolontariuszy i seniorów może prowadzić do ciekawych i satysfakcjonujących relacji.
 7. Wspieranie społeczności lokalnej: Przez zaangażowanie się w pomoc seniorom, przyczyniasz się do budowania silniejszej społeczności lokalnej. Wspólna troska o starszych mieszkańców przyczynia się do kształtowania przyjaznego i wspierającego środowiska.
 8. Wzrost satysfakcji z życia: Wielu ludzi doświadcza uczucia spełnienia i satysfakcji, widząc konkretny pozytywny wpływ swojego działania na życie innych ludzi.

Pomaganie seniorom może być więc nie tylko altruistycznym aktem, ale także szansą na osobisty rozwój, budowanie społeczności oraz tworzenie lepszego środowiska dla wszystkich.

Kim jest wolontariusz?

To osoba, która świadczy dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

Jakie prawa i obowiązki mam jako wolontariusz?

 • masz obowiązek wykonywać świadczenia zgodnie z zawartym porozumieniem
 • masz prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, w której działa jako wolontariusz,
 • masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie i opinie na temat odbytego wolontariatu
 • masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem

Jako wolontariusz Centrum Seniora:

 • masz podpisaną umowę wolontariacką.
 • otrzymujesz od nas identyfikator,
 •  możesz uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Centrum Seniora,
 • otrzymujesz niezbędne środki ochrony indywidualnej.

W jaki wolontariat mogę zaangażować się w Centrum Seniora w Szczecinie?

 • Wspieranie osób starszych w zakupach, wykupieniu leków,
 • wspieranie osób starszych w wyprowadzeniu psa
 • wspieranie osób starszych w wyjściu na spacer, załatwieniu spraw urzędowych, wizycie u lekarza,
 • wspieranie osób starszych w drobnych pracach domowych,
 • wspierania osób starszych w nauce korzystania z komputera, tableta, smartfona
 • wolontariat kompentencyjny,
 • wolontariat telefoniczny- rozmowa,
 • wolontariat przy wydarzeniach organizowanych przez Centrum Seniora w Szczecinie.