Dla organizacji i instytucji

Spis treści:

Warsztaty „Porozmawiajmy o starości”

Jak to jest być osobą starszą? Z jakimi ograniczeniami i problemami mierzą się nasze babcie i dziadkowie? Jak pomagać i budować relacje?

Na te pytania postaramy odpowiedzieć się podczas warsztatów. Skierowane są one do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy 1-4), ponieważ są próbą podjęcia rozmowy na temat procesu starzenia się. Mają na celu pokazanie, że starość to naturalny i wartościowy element egzystencji ludzkiej, tak jak każdy etap w naszym życiu łączy się z osiąganiem określonych praw i obowiązków, stratą i rozwojem. Poprzez zabawę rozmawiamy o empatii, szacunku, dostrzeganiu osób starszych w swoim otoczeniu. Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej. Innowacyjnym podejściem do prowadzenia warsztatów jest wykorzystanie elementów symulatora starości, dzięki któremu dzieci będą mogły poczuć ograniczenia, z którymi na co dzień mierzą się osoby starsze. Każdy z warsztatów trwa około 45-60 minut i przeznaczony jest dla grup maksymalnie do 30 osób.

Warsztaty mogą być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zarówno u  Państwa w placówce jak i w siedzibie Centrum Seniora.

Prowadząca warsztat: mgr Marcelina Błaszczyk

Warsztaty z wykorzystaniem symulatora starości

Jak to jest być osobą starszą? Z jakimi ograniczeniami i problemami mierzą się seniorzy?

Na te pytania postaramy odpowiedzieć się podczas warsztatów. Skierowane są one do każdej grupy wiekowej, ponieważ są próbą podjęcia rozmowy na temat procesu starzenia się. Mają na celu pokazanie, że starość to naturalny i wartościowy element egzystencji ludzkiej, tak jak każdy etap w naszym życiu łączy się z osiąganiem określonych praw i obowiązków, stratą i rozwojem. Warsztaty składają się z części teoretycznej i praktycznej. Innowacyjnym podejściem do prowadzenia warsztatów jest wykorzystanie symulatora starości, dzięki któremu uczestnicy będą mogli poczuć ograniczenia, z którymi na co dzień mierzą się osoby starsze. Oprócz osób prowadzących, na każdy z warsztatów zaproszona jest osoba starsza, która opowiada o ograniczeniach, z którymi spotyka się w swoim życiu, jak i o zasobach i potencjale, które posiada i w jaki sposób je wykorzystuje. Każdy z warsztatów trwa około 90 minut i przeznaczony jest dla grup maksymalnie do 30 osób.

Warsztaty mogą być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zarówno u  Państwa w placówce jak i w siedzibie Centrum Seniora. W celu zgłoszenia placówki należy wypełnić i wysłać zgłoszenie na e-maila: centrum@seniorszczecin.pl lub na adres: Centrum Seniora w Szczecinie ul. Bolesława Śmiałego 16/U2 70-351 Szczecin.

Prowadzące warsztat: mgr Magdalena Czajkowska, mgr Ewa Drewniok

Zorganizuj spotkanie u Nas

Jesteśmy otwarci na współpracę, zarówno u nas w siedzibie jak i na zewnątrz.

Dysponujemy salą, w której jesteśmy w stanie zorganizować spotkanie dla 40 osób, kuchnią, a także łazienką dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Bezpłatnie, w godzinach 8:00-16:00 użyczamy miejsca zarówno dla grup senioralnych formalnych jak i nieformalnych.

Po godzinach otwarcia cena do uzgodnienia ( w zależności od rodzaju wynajmu i planowanego zużycia mediów)

Zapraszamy do kontaktu!

centrum@seniorszczecin.pl
ul. Bolesława Śmiałego 16/u2
tel. 882 507 368
tel. 91 312 67 59

Tydzień Inicjatyw Senioralnych

Tydzień Inicjatyw Senioralnych jest organizowany od 2021 roku przez Centrum Seniora we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych UM.

Rokrocznie, przez cały tydzień, odbywają się wydarzenia skierowane do osób starszych oraz ich rodzin. W inicjatywę włączyły się m.in. Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Filharmonia Szczecińska, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Miejska Biblioteka Publiczna a także podmioty prywatne kierujące swoją ofertę do najstarszych mieszkańców miasta. Tradycją jest, rozpoczęcie TIS barwnym korowodem kapeluszy ulicami Szczecina oraz zakończenie uroczystym koncertem w instytucji kultury, podczas którego zostają nagrodzeni najbardziej aktywni seniorzy. 

Jeżeli chcą się Państwo włączyć w tworzenie święta szczecińskich Seniorów zapraszamy do kontaktu: centrum@seniorszczecin.pl 

Krzesełko dla seniora

Projekt pn.: „Krzesełko dla Seniora”, to pilotażowy projekt Gminy Miasto Szczecin, który jest inicjatywą skierowaną do seniorek i seniorów Szczecina, szczególnie tych potrzebujących chwili wytchnienia.

Projekt zakłada udostępnianie w przestrzeni miasta miejsc odpoczynku. Głównym celem projektu jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób starszych, uwrażliwianie na ich potrzeby.

Projekt skierowany jest do każdej instytucji publicznej i niepublicznej (szkół, żłobków, przedszkoli, bibliotek, świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków wsparcia, instytucji kultury itp.), przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,  którzy poprzez uczestnictwo w projekcie będą mieli okazje pokazać, że ich firmy są przyjazne osobom starszym.

Projekt promuje aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, rozwija międzypokoleniową solidarność, wpisuje się w ideę Miast Przyjaznych Starzeniu się WHO.

Zapraszamy wszystkie instytucje i prywatne podmioty do udziału w projekcie.

Do pobrania: deklaracja przystąpienia do projektu