Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Nazwa zadania: Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw ……. (Czytaj więcej)