Wolontariat

Cześć Wolontariuszu!

Cieszymy się, że jesteś z nami! Oto kilka przydatnych informacji.

Kim jest wolontariusz?

To osoba, która świadczy dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

Jakie prawa i obowiązki mam jako wolontariusz?

 • masz obowiązek wykonywać świadczenia zgodnie z zawartym porozumieniem
 • masz prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, w której działa jako wolontariusz,
 • masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie i opinie na temat odbytego wolontariatu
 • masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem

Jako wolontariusz Centrum Seniora:

 • masz podpisaną umowę wolontariacką.
 • otrzymujesz od nas identyfikator,
 •  możesz uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Centrum Seniora,
 • otrzymujesz niezbędne środki ochrony indywidualnej.

W jaki wolontariat mogę zaangażować się w Centrum Seniora w Szczecinie?

 • Wspieranie osób starszych w zakupach, wykupieniu leków,
 • wspieranie osób starszych w wyprowadzeniu psa
 • wspieranie osób starszych w wyjściu na spacer, załatwieniu spraw urzędowych, wizycie u lekarza,
 • wspieranie osób starszych w drobnych pracach domowych,
 • wspierania osób starszych w nauce korzystania z komputera, tableta, smartfona
 • wolontariat kompentencyjny,
 • wolontariat telefoniczny- rozmowa,
 • wolontariat przy wydarzeniach organizowanych przez Centrum Seniora w Szczecinie.