Centrum Seniora

Od 19 czerwca 2019 r. drzwi Centrum Seniora przy ul. Bolesława Śmiałego 16/U2 w Szczecinie, czyli nowego miejsca na mapie miasta dedykowanego najstarszym mieszkańcom Szczecina, są szeroko otwarte.

U podstaw pomysłu stworzenia Centrum Seniora leży idea aktywizacji osób starszych. Jest to placówka, która pełni funkcję miejsca integrującego mieszkańców. Dodatkowo, to właśnie w tym miejscu wszyscy zainteresowani będą mogą zaczerpnąć wiedzy na temat różnych aktywności na rzecz seniorów, które mają miejsce w Szczecinie. Centrum ma przede wszystkim służyć pobudzaniu aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, zdrowotnej czy też edukacyjnej osób, które są już na emeryturze. Jednocześnie, jest to realizacja jednego z celów, które prezydent Piotr Krzystek przed sobą postawił.

Celem Centrum Seniora jest wychodzenie naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych, stwarzając przy tym warunki szeroko pojmowanego rozwoju seniorów, wsparcia społecznego oraz przygotowania do życia na emeryturze. W ramach realizacji zadania przewidziane jest m.in. aktywizowanie osób starszych poprzez różnorodne kursy, szkolenia i warsztaty, prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów oraz ich rodzin, prowadzenie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej, jak również realizowanie badań i analiz potrzeb społecznych środowiska seniorów i ich rodzin.

W wyniku otwartego konkursu ofert BDO/SP/2022/023 – Prowadzenie Centrum Seniora (CS) w Szczecinie w latach 2022-2024 ogłoszonym przez: Gminę Miasta Szczecin – Wydział Spraw Społecznych wyłoniono oferenta – Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych „TWIKS” które do końca 2024 roku będzie prowadzić placówkę. Lokal, w którym funkcjonuje Centrum Seniora został przygotowany i przekazany przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Zespół

Marcelina Błaszczyk – członkini Stowarzyszenia TWIKS, muzykoterapeutka, animatorka. W Centrum Seniora zajmuje się obsługą osób starszych, prowadzi warsztaty dla seniorów oraz warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem symulatora starości.

Magdalena Czajkowska – magister pracy socjalnej, Instruktor Terapii Zajęciowej, animator czasu wolnego osób starszych, certyfikowana joginka śmiechu. Otrzymała także Certyfikat Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle®, a także Sensoplastyka®. W Centrum Seniora zajmuje się obsługą osób starszych, prowadzi warsztaty dla seniorów oraz młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem symulatora starości, a także prowadzi treningi pamięci dla osób z problemami poznawczymi.

Ewa Drewniok – animatorka, trenerka personalna. W Centrum Seniora zajmuje się obsługą osób starszych, prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia i aktywności fizycznej.

Katarzyna Libiszewska – Wice prezes Stowarzyszenia TWIKS. Trenerka kompetencji społecznych, socjoterapeutka, terapeutka. W Centrum Seniora zajmuje się koordynacją działań oraz mentoringiem grupy wolontariackiej.

Katarzyna Jurewicz – Prezes Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, trenerka outdooru, psycholog. W Centrum Seniora zajmuje się koordynacją działań.

Partnerzy

Logotyp Inkubatora Sektorów Kreatywnych w Szczecinie
Logotyp firmy CITONET Szczecin
Logotyp bezpłatnej szkoły COSINUS
Logotyp Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Logotyp Akademii Seniora w Szczecinie
Logotyp Inkubatora Sektorów Kreatywnych w Szczecinie