Bosman Wspiera Region

Bosman Szczeciński od zawsze jest związany z regionem Zachodniopomorskim.

Jak wiadomo, Bosman jest liderem na statku i zawsze dba o ekipę. W naszym przypadku statkiem Bosmana Szczecińskiego jest jego region.

Właśnie dlatego powstał program grantowy „Bosman wspiera region”, dedykowany na wsparcie regionu Zachodniopomorskiego. Bosman z wielką ochotą sfinansuję mniejsze i większe projekty społeczne, charytatywne, kulturowe lub sportowe, które przyczynią się do dobra mieszkańców i regionu.

Beneficjentami programu grantowego „Bosman wspiera region” mogą być: Stowarzyszenia, Fundacje, Instytucje kultury, Instytucje sportu, Ochotnicze Straże Pożarne, Samorządowe jednostki organizacyjne, a tak że Ośrodki pomocy społecznej.

https://bosmanwspieraregion.pl/