PILNE! zaproszenie dla liderów/liderek

ZAPRASZAMY NA LIDERSKI WYJAZD ROZWOJOWY

Liderski wyjazd rozwojowy kierowany jest do osób w wieku 60+ z Pomorza Zachodniego, które są aktywne, mają pasję i entuzjazm oraz zarażają nimi swoją społeczność – udzielają się społecznie, organizują akcje i wydarzenia, działają w organizacjach pozarządowych, radzie seniora czy w klubie osiedlowym. Są rozpoznawane i cenione w swoim otoczeniu. Chcą dalej działać i mają wiele pomysłów. Wyjazd da im możliwość zyskania nowych umiejętności osobistych i liderskich, większej świadomości siebie i swoich działań, regeneracji, nabrania nowej energii i wiatru w skrzydła.

 

W programie, m.in.:

 • rozwój kompetencji osobistych
 • rozwój kompetencji przywódczych
 • wzmacnianie samoświadomości liderskiej
 • wyzwania stojące przed liderem
 • budowanie zespołu
 • rozwiazywanie konfliktów
 • umiejętności autoprezentacyjne
 • pozyskiwanie sojuszników do działań

 

Różnorodne metody pracy:

warsztaty, prelekcje, praca własna, ćwiczenia w parach i grupowe,  praca w kręgu, wymiana doświadczeń, zajęcia wśród natury i na świeżym powietrzu, podstawy medytacji, poranny rozruch, spacery, ognisko, film, sesja zdjęciowa i in.

Praca w kameralnej grupie – jedynie 10 miejsc na dany wyjazd. 

 

Dodatkowo podczas wyjazdu możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa w tematyce:

 • podstawy formalno-prawne relacji samorządu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
 • badania potrzeb lokalnej społeczności
 • metody samoorganizacji społeczności lokalnej, w tym: angażowanie członków, wolontariuszy
 • nowe technologie w działalności – Internet, komputer, narzędzia organizacji spotkań on-line
 • wsparcie społeczności senioralnej podczas epidemii przez liderów 60+, samoorganizacja środowiska osób starszych.

Monika Widocka

Socjolożka. Prezeska Pracowni Pozarządowej.

Absolwentka dziesiątek kursów i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego –  liderstwa, samoświadomości, wykorzystania własnego potencjału, poczucia własnej wartości, odporności na stres, zarządzania zespołem, zdrowego stylu życia. Uczennica i asystentka Ewy Foley. Absolwentka rocznego Programu Liderzy PARF organizowanego przez Szkołę Liderów i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Organizatorka, prelegentka i uczestniczka licznych wydarzeń w branży aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych, rad seniorów. Koordynatorka Centrum Organizacji Pozarządowych.

Uczyła się w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Portugalii i Tajlandii.

Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i dobroczynności.

Fotografka, autorka, trenerka.

MIEJSCE

Młyn nad Starą Regą, Tarnowo koło Łobza
Przepiękne miejsce z duszą, w otoczeniu natury. Przyroda, kominek, łąki, lasy, stadnina, pyszne i zdrowe posiłki, komfortowe pokoje.

TERMINY

Jedna osoba może wziąć udział tylko w 1 wyjeździe. W najbliższym czasie odbędą się wyjazdy w następujących terminach:

5 – 8 lipca

26 – 29 lipca

6 – 9 września

UCZESTNICTWO

Wyjazd jest dla Ciebie, jeśli jesteś osobą:

 • w wieku 60+
 • z woj. zachodniopomorskiego
 • aktywnie działającą na rzecz swojego otoczenia
 • mającą pasję i wizję zmiany świata na lepsze
 • zarażającą swoim entuzjazmem innych i angażującą ich do aktywności
 • chcącą się rozwijać
 • otwartą na nowe

oraz chcesz:

 • rozwinąć swoje kompetencje osobiste i liderskie
 • zwiększyć swoją samoświadomość
 • lepiej znać i rozumieć rolę lidera/liderki
 • zyskać nową siłę, motywację, entuzjazm
 • zwiększyć skuteczność swoich działań
 • odpocząć i zregenerować się
 • bardziej świadomie budować swój zespół i rozwiązywać konflikty
 • poznać inne aktywne osoby i wspólnie z nimi rozwijać się

Więcej informacji:  Pracownia Pozarządowa