Zmiana adresu siedziby Działu Instytucji Pomocy Społecznej.