„Zapomniane działaczki. Szczecińskie emancypantki na przełomie XIX i XX” spotkanie w MBP

23 marca (środa) o godz. 18:00 zapraszamy na wykład dr hab. Agnieszki Szudarek pt. „Zapomniane działaczki. Szczecińskie emancypantki na przełomie XIX i XX” w ramach
cyklu „Pomerania incognito. Spotkania z pomorską przeszłością”.

Panorama problemów społecznych, z którymi borykał się Szczecin stając się w końcu XIX wieku znaczącym ośrodkiem przemysłowym będzie kontekstem do ukazania okoliczności w
jakich przedstawicielki szczecińskiego mieszczaństwa zainteresowały się programem ruchu kobiecego. Podczas wykładu zostaną zaprezentowanie główne działaczki i stowarzyszenia
kobiece w Szczecinie oraz nieznany dotąd szczerzej rozdział w dziejach miasta związany z lokalną polityką społeczną. Organizacje kobiece, zwłaszcza Szczecińskie Stowarzyszenie
Kobiet współpracowały z władzami miasta w rozwiązywaniu szeregu problemów, które trapiły środowisko robotnicze, np. brak wystarczającej opieki nad dziećmi i niemowlętami.
Działalność tego typu stanowiła realizację programu tzw. zorganizowanej macierzyńskości, który nie tylko w Niemczech wskazywał obszary aktywności stowarzyszeniom kobiecym.
Przypomnienie postaci szczecińskich emancypantek jest również okazją do uzupełnienia wiedzy o gminie żydowskiej, z którą była związana grupa szczecińskich aktywistek.

 

Biogram
Dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US jest związana z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoich badaniach zajmuje się przemianami społecznymi w XIX i w I
połowie XX w. na Pomorzu i pod zaborem pruskim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szlachty pomorskiej, historii kobiet i kształtowania się miejskiej polityki społecznej przed I
wojną światową. Jest autorką m.in. monografii „Między miłosierdziem a obowiązkiem. Publiczna opieka nad ubogimi na Pomorzu w latach 1815-1872 na przykładzie rejencji
szczecińskiej i koszalińskiej” oraz „Stare, wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze”. Obecnie realizuje grant
Narodowego Centrum Nauki „Niemki i Polki w polityce społecznej Poznania na przełomie XIX i XX wieku”.