Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin.”

OTWARTY KONKURS OFERT BDO/SP/2020/024

DYSPONENT ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH: WSS

NAZWA ZADANIA: Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH: 600 000 złotych

 Organizacje, które otrzymały dofinansowanie:

Oferta

nr

Nazwa OrganizacjiDecyzja Prezydenta Miasta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta
 

1

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Szczecin40 000

 

 

2

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP45 000

 

 

3

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski43 000

 

 

4

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem45 000

 

 

5

Fundacja Humanum Best50 000

 

 

6

Fundacja Promocja Zdrowia40 000

 

 

7

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – Klub w Płoni

 

31 000

 

 

8

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – Klub Seniora przy parafii p.w. św. Krzysztofa48 000

 

 

9

Zrozumieć

 

60 000

 

 

10

Polski Czerwony Krzyż

Al. Wojska Polskiego 63

 

40 000

 

 

11

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”

 

85 000

 

 

12

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Sens”

 

30 000

 

 

13

Stowarzyszenie Akademia Wiedzy

 

43 000

 

 

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=7EE4B76E0A644E96A53F70F30DE4DE66