Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Klubów Seniorach

Nazwa konkursu:BDO/SP/2022/050 – Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Organizator:Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych
Termin realizacji zadań:01.04.2022- 31.12.2022
Kwota przeznaczona na zadania400 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Lp.Tytuł oferty / OferentKwota wnioskowanaOcena formalnaOcena merytoryczna/
​Liczba punktów
Kwota dofinansowania
1„Kluby Seniora – Prawobrzeże 2022”
Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”
84 890,00 złPozytywnaPozytywna65 000,00 zł
2Klub Seniora Akademii Seniora
Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – sekcja Akademia Seniora
140 071,00 złPozytywnaPozytywna42 000,00 zł
3Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
52 365,00 złPozytywnaPozytywna26 000,00 zł
4Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie klubu seniora na terenie gminy m. Szczecin: „Klub Seniora przy Końskim Kieracie”
Fundacja Humanum (B)est
67 250,00 złPozytywnaPozytywna37 000,00 zł
5Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień- Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin
Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ
66 240,03 złPozytywnaPozytywna33 000,00 zł
6RADOSNY SENIOR
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
46 200,00 złPozytywnaPozytywna31 000,00 zł
7WSPÓLNE DZIAŁANIE – KLUCZ DO SUKCESU!
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
64 515,00 złPozytywnaPozytywna38 000,00 zł
8Klub Seniora OAZA
Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Szczecinie, Al.Papieża Jana Pawła II 42
47 261,00 złPozytywnaPozytywna30 000,00 zł
9Prowadzenie klubu seniora pod nazwą Słoneczny Senior
STOWARZYSZENIE ZROZUMIEĆ
61 010,00 złPozytywnaPozytywna40 000,00 zł
10Klub Seniora ACTIV
Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe ” SENS”
41 310,00 złPozytywnaPozytywna25 000,00 zł
11SENIOR BEZ GRANIC
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Bez Granic”
372 000,00 złPozytywnaNegatywna0,00 zł
12Prowadzenie Klubu Seniora Caritas „Krzyś” przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Szczecinie
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
62 940,00 złPozytywnaPozytywna33 000,00 zł
13Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu
Fundacja Instytut Białowieski
400 000,00 złPozytywnaNegatywna0,00 zł
Łącznie:1 506 052,03 zł 400 000,00 zł

Więcej informacji: UM Szczecin