Wsparcie ze strony Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie

Ależ cudowna niespodzianka!! Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie!!
23 uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie wzięło udział w konkursie na ekologiczną ozdobę wielkanocną. Wszystkie prace zostały przekazane na kiermasz, z którego dochód w wysokości 350 zł został przekazany na fundusz Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”, które prowadzi Centrum Seniora. Spontaniczny odruch serc był możliwy dzięki Uczniom, ich Rodzicom i Pracownikom Szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Czachorowskiej ze wielki wkład i ogromne serce.
Środki zostaną przekazane na wsparcie psychologiczne dla Seniorów