Spotkanie międzypokoleniowe „Ludzie listy piszą”

Serdecznie zapraszamy 6 listopada (sobota) o godzinie 10:00 do Centrum Seniora. Zajęcia warsztatowe, których głównym zadaniem będzie napisanie listu do siebie z młodości (wyzwanie dla seniorów) lub listu do siebie na emeryturze (wyzwanie dla młodzieży). Pisanie listów będzie oczywiście poprzedzone retrospekcją, bądź spojrzeniem w przyszłość. Dla osób dojrzałych zajęcia będą okazją do refleksji i podzielenia się swoimi wspomnieniami. Dla osób młodych zajęcia staną się okazją do refleksji nad swoją „dojrzałą” przyszłością, jak też będą stanowić element edukacji do starości. Istotnym elementem warsztatów będą również rozważania jak perspektywa czasowa wpływa na postrzeganie rzeczywistości.

Zajęcia poprowadzi dr hab. Beata Bugajska, prof. US

OBOWIZUJĄ ZAPISY