Spotkanie informacyjne „Ambasadorzy aktywnej partycypacji”