Senioralny Szczecin- broszura

Centrum Seniora przygotowuje broszurę informacyjną na temat instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych w Szczecinie.

W poradniku znajdą się przydatne informacje o domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, a także opis klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i ciekawych inicjatywach na rzecz seniorów.

Wymogi przesyłanych informacji:

Do dnia 30 czerwca 2020 r. prosimy o przesłanie artykułu wraz ze zdjęciami.

Tekst o Państwa działalności może zajmować maksymalnie dwie strony A5 (z czego przynajmniej jedna strona powinna być tekstem)

Artykuł powinien zawierać Nazwę Organizacji, Adres Korespondencyjny, Numer telefonu/e-mail kontaktowy, stronę internetową lub odnośnik do portalu społecznościowego.

Do końca lipca będziemy składać broszurę.

Przed wydrukiem wyślemy Państwa stronę do akceptacji. Brak wniesionych uwag do dnia 15 sierpnia uznamy za zaakceptowanie przygotowanego artykułu. Broszura będzie rozdysponowana m.in. w Urzędzie Miasta, Ośrodkach Pomocy Społecznej, przychodniach, bibliotekach, Domach Kultury. Wersja online będzie również do pobrania ze strony internetowej. Poszukujemy też chętnych do pomocy w przygotowaniu broszury, osób które znają się na obróbce zdjęć, czy też osób, które będą chciały redagować, bądź uczestniczyć w korekcie tekstu. Chętne osoby prosimy o zgłoszenie się do
Centrum (ważne, korekta odbywać się będzie w trakcie wakacji czerwiec/lipiec)
Wymagania:
Czcionka: rozmiar 12, Times New Roman, Interlinia 1,5
Rozmiar A5, maksymalnie 2 kartki