Sektor 3 Szczecin zaprasza na szkolenie

Sektor 3 Szczecin zaprasza przedstawicieli organizacji senioralnych do udziału w szkoleniu – zastosowanie Business Model Canvas w organizacji pozarządowej.

Działając w organizacji zastanawiasz się, jak usystematyzować jej działalność? Tym razem w Sektor 3 Szczecin chcemy wam zaproponować podejście do zarządzania w oparciu o Business Model Canvas. Spotkanie poprowadzi specjalista z Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie Pan Jacek Wójcikiewicz.

Szukasz odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, np.:

  • kto jest lub może być odbiorcą działań Twojej organizacji?
  • Jakie problemy odbiorców pomagasz rozwiązać i które potrzeby zaspokajasz?
  • Jakimi kanałami i w jaki sposób masz się komunikować się z odbiorcami Twoich działań?
  • Jakiego rodzaju relacji oczekują od Twojej organizacji beneficjenci jej działań?
  • Jak określić kluczowe zasoby organizacji, w której działasz lub którą prowadzisz?
  • W jaki sposób można generować źródła przychodów dla NGO – nawet jeśli Twoja organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej?
  • Jakich kluczowych czynności wymaga Twoje stowarzyszenie/fundacja (przy stosowaniu metodologii BMC)?
  • Kim są i co wnoszą kluczowi partnerzy dla NGO, w której działasz?
  • Jak ogarnąć strukturę kosztów w organizacji?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania, przyjdź na szkolenie Zastosowanie Business Model Canvas w organizacji pozarządowej. Poprowadzi je Jacek Wójcikiewicz, który od ponad 6 lat doradza w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie w kwestiach tworzenia i oceny modeli biznesowych firmom i przedsiębiorcom. Kieruje także stworzonym przez siebie stowarzyszeniem i podzieli się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem, łączącym oba te obszary.

Co, gdzie, kiedy

Termin: 26 października, godzina 16.00 – 19.00
Miejsce: Sektor 3 Szczecin, sala multimedialna
Formularz zgłoszeniowy: LINK do formularza zgłoszeniowego (liczba uczestników ograniczona)

To pierwsze takie szkolenie, wspierające planowanie działań NGO z wykorzystaniem narzędzi stosowanych na co dzień przez biznes. Nawet – jeśli nie zwłaszcza – w sytuacji, gdy Twoja organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej!

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin