Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025

W związku z dotychczasowymi doświadczeniami oraz zakończeniem obu Programów po 2020 r. – w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprojektowany został nowy Program o podobnym charakterze – Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych AKTYWNI + na lata 2021-2025.

Więcej informacji na stronie:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r3937602232,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-na-.html?fbclid=IwAR1VfxYTvkRakXe8bI6r2D2UwExw5bKAoNtSCNLM_AQeZArynjfbOdN5WjM