Opaski życia seniora

„Opaska życia seniora” to projekt realizowany w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program w Gminie Miasto Szczecin jest realizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Wsparciem w ramach programu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

  1. Osoba zamieszkująca Gminę i Miasto Szczecin
  2. Osoba powyżej 65 roku życia
  3. Osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząca samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkająca z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Urządzenie, które będzie udostępniane seniorom w ramach naszego programu to Novama by HRP. Opaska posiada system zapewniający teleopiekę i telemonitoring podstawowych parametrów życiowych użytkownika w czasie rzeczywistym. Poszczególne parametry są przesyłane poprzez sieć GSM na serwer, na którym zainstalowana jest aplikacja służąca bezpośrednio do monitorowania i analizy tych parametrów. Dzięki stałemu nadzorowi, Operator Telecentrum jest w stanie szybko wykryć wszelkie nieprawidłowości i podjąć działanie mające na celu kontakt z użytkownikiem i weryfikację jego stanu zdrowia, a w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb. Ponadto użytkownik w sytuacji zagrożenia, może sam wezwać pomoc naciskając przycisk alarmowy i łącząc się z numerem 112.

Niezależnie od reakcji służb, powiadomienie o naciśnięciu przycisku alarmowego wysyłane jest do Telecentrum i do wskazanego Opiekuna (osoba fizyczna lub np. opiekun z Ośrodka Opieki Społecznej), którzy to również mogą podjąć próbę udzielenia pomocy użytkownikowi.

Dzięki wodoszczelności w klasie IP67, produkt może być stosowany w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

Novama by HRP to:

  • Monitorowanie parametrów życiowych użytkownika przez Telecentrum
  • Wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia
  • Możliwość stałego nadzoru użytkownika przez członków rodziny

Bransoletka to urządzenie pomiarowe i kontaktowe. Pracuje w oparciu o kartę SIM w standardzie GSM 2G, przez co zapewnia opiekę w najdalszych zakątkach Polski. Opieka rozpoczyna się już w chwili założenia teleopaski przez użytkownika. Posiada zaawansowane funkcje i sensory pomiarowe:

– Pomiar ciśnienia krwi

– Pomiar pulsu

– Pomiar aktywności fizycznej

– Pomiar saturacji

– Pomiar temperatury ciała

– Detektor upadków

– Monitorowanie bieżącej lokalizacji

– Wysyłanie wiadomości głosowych

– Bezpośrednie połączenie z numerem 112 poprzez przycisk SOS

– Powiadomienia- np. o lekach, wizytach u lekarza

– Sygnał dźwiękowy i wibracje przy połączeniach

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i dostarczyć go do Centrum Seniora w Szczecinie przy ulicy Bolesława Śmiałego 16/U2 lub przesłać mailem na adres: opaska@seniorszczecin.pl.

-> formularz rekrutacyjny do pobrania

Nabór trwa od 13 lipca do 19 lipca 2022 do godz. 12.00.

Zapraszamy do zapisów!

Podaruj sobie bezcenne poczucie spokoju i bezpieczeństwa ❤

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentacją projektu!

-> regulamin do pobrania

-> formularz rekrutacyjny do pobrania

-> umowa senior-twiks do pobrania

-> oświadczenie do pobrania