Ogłoszenie o Otwartych Konkursach Ofert organizowany przez Urząd Miasta Szczecin

Serdecznie zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków w Otwartym Konkursie Ofert