Misja

Centrum Seniora w Szczecinie to miejsce, którego celem jest wychodzenie naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych oraz ich rodzin, stwarzając przy tym warunki szeroko pojmowanego rozwoju seniorów, wsparcia społecznego oraz przygotowania do życia na emeryturze.

Głównymi zadaniami realizowanymi w Centrum Seniora są:

  1. aktywizacja osób starszych- np. poprzez kursy, szkolenia, warsztaty,
  2. inicjowanie i integrowanie działań środowisk senioralnych i ich rodzin- np. poprzez organizację konferencji, seminariów, festynów, targów, miejsca do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, kampanii społecznych,
  3. prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów oraz ich rodzin (zarówno stacjonarnie, jak i internetowo, telefonicznie)- z aktualną ofertą dotyczącą działań na rzecz osób starszych w różnych obszarach życia, a także o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia realizowanego w Gminie Miasto Szczecin,
  4. prowadzenie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej- np. poprzez spotkania międzypokoleniowe,
  5. prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu przygotowanie do starości- np. warsztaty skierowane do młodzieży z wykorzystaniem symulatora starości, prelekcje i spotkania,
  6. nawiązanie współpracy z lokalnymi zakładami pracy w celu opracowania koncepcji warsztatów, przygotowujących do przejścia na emeryturę , a w kolejnych latach ich wdrożenia,
  7. podjęcie bezpośredniej współpracy z Miejską Rady Seniorów w Szczecinie poprzez stworzenie im warunków do cyklicznych spotkań,
  8. nawiązanie współpracy m.in. z jednostkami miejskimi, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, szkołami, radami osiedla, podmiotami prywatnymi, itp.,
  9. realizowanie badań i analiz potrzeb społecznych środowiska seniorów i ich rodzin.