Krzesełko dla Seniora

Projekt pn.: „Krzesełko dla Seniora”, to pilotażowy projekt Gminy Miasto Szczecin, który jest inicjatywą skierowaną do seniorek i seniorów Szczecina, szczególnie tych potrzebujących chwili wytchnienia.

Projekt zakłada udostępnianie w przestrzeni miasta miejsc odpoczynku. Głównym celem projektu jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób starszych, uwrażliwianie na ich potrzeby.

Projekt skierowany jest do każdej instytucji publicznej i niepublicznej (szkół, żłobków, przedszkoli, bibliotek, świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków wsparcia, instytucji kultury itp.), przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,  którzy poprzez uczestnictwo w projekcie będą mieli okazje pokazać, że ich firmy są przyjazne osobom starszym.

Projekt promuje aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, rozwija międzypokoleniową solidarność, wpisuje się w ideę Miast Przyjaznych Starzeniu się WHO.

Zapraszamy wszystkie instytucje i prywatne podmioty do udziału w projekcie.

Do pobrania: deklaracja przystąpienia do projektu