Konkurs „Pozarządowy Szczecin” edycja 2020

Sektor 3 Szczecin wraz z Gminą Miasto Szczecin chce wyróżnić działania społeczne realizowane na terenie Szczecina w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020 i równocześnie pokazać jak wielka jest moc w mieszkańcach miasta.

Do 30 października zbieramy zgłoszenia inicjatyw realizowanych od września 2019 do września 2020 w 3 kategoriach:

  1. a)projekt społeczny– czyli inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy, bez względu na sferę pożytku, w której była realizowana;

    b) akcja społeczno-obywatelska – czyli inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest na dużym poziomie i jest jego kluczowym elementem;

    c) projekt społeczno-obywatelski – czyli zadanie/ inicjatywa/ działanie/ akcja realizowana na rzecz mieszkańców Szczecina, mająca na celu  przeciwdziałanie i łagodzenie skutków  pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,  odpowiadająca ich potrzebom obecnie i w przyszłości.

Więcej informacji i wzory wniosków do pobrania na stronie: Sektor 3