Bezpłatne badania mammograficzne

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ  zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.
Poniżej wykaz postojów mammobusów w naszym mieście w lipcu:
01.07, Al. Wyzwolenia 44A, przy Centrum Handlowym Fala, godz. 9-17, Geneva Trust
02.07, Al. Wyzwolenia 44A, przy Centrum Handlowym Fala, godz. 9-17, Geneva Trust
05.07, ul. Andrzeja Struga 29, przy Kauflandzie, godz. 9-17, Geneva Trust
06.07, ul. Andrzeja Struga 29, przy Kauflandzie, godz. 9-17, Geneva Trust
14.07, Al. Wyzwolenia 44A, przy Centrum Handlowym Fala, godz. 9-16, Mammo Med
15.07, Al. Wyzwolenia 44A, przy Centrum Handlowym Fala, godz. 9-16, Lux Med
19.07, Al. Wyzwolenia 44A, przy Centrum Handlowym Fala, godz. 9-16, Lux Med
21.07, Al. Wyzwolenia 44A, przy Centrum Handlowym Fala, godz. 9-16, Lux Med
22.07, Al. Wyzwolenia 44A, przy Centrum Handlowym Fala, godz. 9-16, Lux Med

Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
U kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej
mammografii, badanie wykonuje się po upływie 12 miesięcy.
UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.
Wcześniejsza rejestracja
Przed badaniem należy zarejestrować się telefonicznie lub elektronicznie za pomocą
formularza na stronie operatora mammobusu. W celu weryfikacji uprawnień do
badania niezbędny będzie dowód osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze
sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
Zasady sanitarne
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są
wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi
procedurami operatora mammobusu, środków ostrożności w zakresie zarówno
wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur
dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.
Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków
ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej w wyznaczonym
podczas rejestracji czasie.