Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Klubów Seniora w 2023 roku

Nazwa konkursu:BDO/SP/2023/019 Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Organizator:Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych
Termin realizacji zadań:02.01.2023- 31.12.2023
Kwota przeznaczona na zadania400 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Lp.Tytuł oferty / OferentKwota wnioskowanaOcena formalnaOcena merytoryczna/
​Liczba punktów
Kwota dofinansowania
1Prowadzenie Klubu Seniora Caritas „Krzyś” przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Szczecinie
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
77 500,00 złPozytywnaPozytywna35 000,00 zł
2Klub Seniora Akademii Seniora
Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – sekcja Akademia Seniora
61 580,00 złPozytywnaPozytywna44 000,00 zł
3Klub Seniora MOŻESZ
Fundacja MOŻESZ
103 685,00 złPozytywnaNegatywna0,00 zł
4„Kluby Seniora – Prawobrzeże 2023”
Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”
72 488,00 złPozytywnaPozytywna68 000,00 zł
5Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień- Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin
Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”
61 700,00 złPozytywnaPozytywna38 000,00 zł
6Klub Seniora TWP OR w Szczecinie
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
48 080,00 złPozytywnaPozytywna20 000,00 zł
7Klub Seniora PZERiI
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,Oddział Okręgowy w Szczecinie, Al.Papieża Jana Pawła II 42
36 456,76 złPozytywnaPozytywna30 000,00 zł
8RADOSNY SENIOR
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
43 250,00 złPozytywnaPozytywna31 000,00 zł
9Prowadzenie klubu seniora pod nazwą Słoneczny Senior
STOWARZYSZENIE ZROZUMIEĆ
58 500,00 złPozytywnaPozytywna41 000,00 zł
10WSPÓLNE DZIAŁANIE – SENIORZY RAZEM!!! –
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski
64 851,00 złPozytywnaPozytywna40 000,00 zł
11Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
38 635,00 złPozytywnaPozytywna27 000,00 zł
12Klub Seniora ACTIV
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „SENS”
44 690,00 złPozytywnaPozytywna26 000,00 zł
Łącznie:711 415,76 zł 400 000,00 zł

 

Więcej informacji: UM Szczecin