Wydarzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sztuka publiczna – brikolaż socjologiczny.
10 stycznia (wtorek) o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z dr. Karoliną Izdebską z Instytutu Socjologii US wokół jej książki „Sztuka publiczna”. Rozmowę poprowadzi Joanna Szczepanik.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Sztuka publiczna funkcjonuje w zróżnicowanych formach i na styku różnorodnych dyscyplin. W zasadzie może przyjmować każdą postać wypowiedzi twórczej (może być pomnikiem lub
antypomnikiem, rzeźbą społeczną, instalacją, akcją, interwencją itd.). Zwraca uwagę na podskórne i pomijane aspekty rzeczywistości społecznej. Kreuje miejsca. Generuje interakcje
społeczne, a nawet więzi. Funkcjonuje jako medium, które przekazuje publiczny głos zmarginalizowanych i wykluczonych.
Autorka z dużym znawstwem nie tylko próbuje dokonać charakterystyki sztuki publicznej
jako zjawiska artystycznego, ale też wskazuje na ogromne trudności definicyjne z tym związane. Umiejętnie ukazuje przy tym bogactwo i różnorodność sztuki publicznej oraz
rozwija w sposób bardzo interesujący wątki poboczne – dzięki temu sztuka publiczna nie została zredukowana i wtłoczona w sztywne ramy klasyfikacyjne.
dr hab. Przemysław Kisiel, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
[Generator Myśli Filozoficznej dla młodzieży]
11 stycznia, o godz. 17.00 (filia nr 54 ProMedia, al. Wojska Polskiego 2) zapraszamy na kolejną dyskusję na ciekawy temat młodych odbiorców kultury. Tym razem będziemy rozmawiać o konfliktach rodzinnych w literaturze. [Generator Myśli
Humanistycznej] Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Moderatorami Generatora Myśli Filozoficznej dla młodzieży są Paweł Kołodziński oraz Hubert Możdżeń, reprezentujący stowarzyszenie Generator Myśli Humanistycznej.
Co to? Prace Zespołu Foto-Video [wernisaż]
12 stycznia (czwartek) o godz. 18:00 w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2) twórcy z
Zespołu Foto-Video zaprezentują swoje prace fotograficzne pod tytułem “Co to?”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Świat wcale nie jest taki oczywisty, jakim pozornie wydaje się być.
Kryje w sobie to, co realne, namacalne i to co ukryte. Ma w sobie wewnętrzną tajemniczą głębię, niewyśpiewaną pieśń. Składa się z tekstów i podtekstów. Zespół Foto-Video od lat działający przy SUTW postanowił sięgnąć do tego co enigmatyczne, ulotne i niedookreślone, ukryte przed wzrokiem ogółu.