Kurs Obsługi Smartfona- Rada Osiedla Turzyn-31.07.2019 r.