Bez kategorii

Krzesełko dla Seniora

Projekt pn.: „Krzesełko dla Seniora”, to pilotażowy projekt Gminy Miasto Szczecin, który jest inicjatywą skierowaną do seniorek i seniorów Szczecina, szczególnie tych potrzebujących chwili wytchnienia.

Przejdź na jasną stronę mocy

PFPU-Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom serdecznie zaprasza do udziału w kampanii Przejdź na jasną stronę mocy. Organizowane działania mają na celu odkrywanie i rozwijanie pasji, poprawę samopoczucia, aktywizację i wsparcie zdrowia psychicznego mieszkańców Szczecina. W ramach Kampanii organizowane zostaną otwarte, bezpłatne…