Zorganizuj PIKNIK PASJI lokalnie – Sektor3 Szczecin

Organizacje pozarządowe, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe czy lokalnych społecznych działaczy ze Szczecina zapraszamy do wspólnego tworzenia tegorocznego Pikniku Pasji. Masz pomysł na spotkanie, lokalne wydarzenie, sportową sobotę lub rodzinny piknik dla osiedla? Daj nam znać – my mamy środki, które mogą wesprzeć ich organizację.

Szczecińskie Spotkanie POD PLATANAMI od lat przyciąga na Jasnych Błoniach nie tylko organizacje pozarządowe, ale również tysiące mieszkańców Szczecina, którzy przez jeden dzień mogą zapoznać się z bogata ofertą działań szczecińskich NGO.  W tym roku wraz ze zmienioną formułą spotkania oraz Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, chcemy również wspierać wydarzenia osiedlowe, lokalne i podwórkowe – bez względu czy będą wielkie czy trochę mniejsze. Masz pomysł na spotkanie, wieczór gier osiedlowych, niedzielny piknik rodzinny, giełdę, warsztaty ekologiczne – daj nam o tym znać. Wszystkie pomysły, które będą wzmacniały lokalne więzi –  dozwolone. Wykorzystaj pobliskie skwery, parki, place czy fontanny i pobudź mieszkańców do działania.

Do składania pomysłów na realizację działań zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, grupy młodzieży, seniorów – liczy się przede wszystkim pomysł, a premiowane będą szczególnie działania na rzecz lub włączające dzieci, młodzież czy seniorów. Do dyspozycji na realizację lokalnych inicjatyw mamy 8500 zł, a ilość pomysłów zależy od was. Włączymy się w minimum 4 wydarzenia o wartości około 2000 zł każde. Czas na realizację do końca września 2021 roku. Pomysły zbieramy na bieżąco do wyczerpania puli środków na finansowanie działań (organizacja czy grupa nie otrzymuje bezpośrednio środków finansowych – wszystkie wydatki są opłacane przez nas).

Przekaż nam swój pomysł TUTAJ, a jeśli pojawią się pytania – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 91 350 82 99 lub biuro@sektor3.szczecin.pl (Sektor 3 Szczecin – Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych).