Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2023 r. sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131381.asp?soid=BD76C421E547473F810728C767E10E0B&fbclid=IwAR23YxGic4vOtkyY4mx_IbnZpgRaxDw2u3sqMbV8JlS2RotbHSUkrRsLx3c