Wyniki otwartych konkursów w ramach „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”  

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami otwartych konkursów ofert na rok 2024

Nazwa konkursu:BDO/SP/2024/022 – Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin
Organizator:Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych
Termin realizacji zadań:02.01.2024- 31.12.2024
Kwota przeznaczona na zadania100 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu

Lp.Tytuł oferty / OferentOcena formalnaOcena merytoryczna/
 ​Liczba punktów
Kwota dofinansowania
1Uniwersytet Trzeciego Wieku jako płaszczyzna dobrych praktyk
 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, ul. Papieża Jana Pawła II 17 / 3, 70 – 445 Szczecin, Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000042215
PozytywnaPozytywna

24 999,20 zł
2Zostań Rzemieślnikiem – kursy dla osób 60+
 Izba Rzemieślnicza w Szczecinie
PozytywnaNegatywna

0,00 zł
3„Senior w świecie zrównoważonego rozwoju”
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66
PozytywnaPozytywna

17 160,00 zł
4Klub Seniora TWP OR w Szczecinie – II
 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
PozytywnaNegatywna

0,00 zł
5Senior  w edukacji i działaniu
 Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM” w Szczecinie
PozytywnaPozytywna

24 000,00 zł
6Witaj po pozyTYwnej stronie życia! Żyj zdroWIEM!
 Fundacja Morze Kultury
PozytywnaPozytywna

11 840,80 zł
7„Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże 2024”
 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”
PozytywnaPozytywna

22 000,00 zł
Łącznie: 100 000,00 zł

Nazwa konkursu:BDO/SP/2024/023 – Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Organizator:Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych
Termin realizacji zadań:02.01.2024- 31.12.2024
Kwota przeznaczona na zadania700 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu

Lp.Tytuł oferty / OferentOcena formalnaOcena merytoryczna/
 ​Liczba punktów
Kwota dofinansowania
1Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 Stowarzyszenie „RAZEM ŁATWIEJ”
PozytywnaPozytywna

60 000,00 zł
2Klub Seniora Akademii Seniora
 Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – sekcja Akademia Seniora
PozytywnaPozytywna

71 000,00 zł
3„Kluby Seniora – Prawobrzeże 2024”
 Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”
PozytywnaPozytywna

90 000,00 zł
4Klub Seniora ACTIV
 Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „SENS”
PozytywnaPozytywna

40 000,00 zł
5Klub Seniora PZERiI
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,Oddział Okręgowy w Szczecinie, Al.Papieża Jana Pawła II 42
PozytywnaPozytywna

45 000,00 zł
6Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin
 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
PozytywnaPozytywna

37 000,00 zł
7RADOSNY SENIOR
 Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
PozytywnaPozytywna

36 000,00 zł
8Prowadzenie klubu seniora pod nazwą Słoneczny Senior
 STOWARZYSZENIE ZROZUMIEĆ
PozytywnaPozytywna

60 000,00 zł
9Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin
 Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
PozytywnaPozytywna

80 000,00 zł
10„Druga młodość” – Klub Seniora przy Polskim Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskim.
 Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
PozytywnaPozytywna50 000,00 zł
11WSPÓLNE DZIAŁANIE – KLUCZ DO SUKCESU! – Klub Seniora w Polskim Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski w 2024 r.
 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
PozytywnaPozytywna

45 000,00 zł
12Warszewski Klub Seniora- Drugi Dom
 Stowarzyszenie Nasze Warszewo
PozytywnaPozytywna

39 000,00 zł
13Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie gminy Miasto Szczecin .
 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
PozytywnaPozytywna

20 000,00 zł
14Klub Seniora TWP OR w Szczecinie – II
 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
PozytywnaPozytywna

27 000,00 zł
Łącznie: 700 000,00 zł