Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Klubów Seniora

Nazwa konkursu:Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin
Organizator:Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych
Termin realizacji zadań:01.07.2021 – 31.12.2021
Kwota przeznaczona na zadania400 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Lp.Tytuł oferty / OferentKwota wnioskowanaOcena formalnaKwota dofinansowania
1JESTEŚMY WŚRÓD WAS! – Klub Seniora w Polskim Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski
50 180,00 złPozytywna30 000,00 zł
2Klub Seniora Akademii Seniora
Stowarzyszenie Akademia Wiedzy – sekcja Akademia Seniora
114 429,00 złPozytywna30 000,00 zł
3Klub Seniora przy Końskim Kieracie
Fundacja Humanum (B)est
93 600,00 złNegatywna0,00 zł
4Klub Seniora Turkus
Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury
56 500,00 złNegatywna0,00 zł
5Klub Seniora ACTIV
Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe ” SENS”
49 040,00 złPozytywna20 000,00 zł
6Intergracja i aktywizacja osób starszych- Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Szczecin
Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ
37 500,00 złPozytywna0,00 zł
7„Kluby Seniora – Prawobrzeże 2021”
Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”
56 664,00 złPozytywna50 000,00 zł
8Prowadzenie klubu seniora pod nazwą Słoneczny Senior
STOWARZYSZENIE ZROZUMIEĆ
46 700,00 złNegatywna0,00 zł
9SZCZĘŚLIWY SENIOR
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego
67 050,00 złPozytywna35 000,00 zł
10Klub seniora OAZA
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,Oddział Okręgowy w Szczecinie, Al.Papieża Jana Pawła II 42
61 320,00 złNegatywna0,00 zł
11Intergracja i aktywizacja osób starszych- Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Szczecin
Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ
37 500,00 złPozytywna25 000,00 zł
12Prowadzenie klubu seniora pod nazwą Słoneczny Senior
STOWARZYSZENIE ZROZUMIEĆ
46 700,00 złPozytywna36 000,00 zł
13„KLUB AKTYWNOŚCI SENIORA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przy Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie”
Fundacja Promocja Zdrowia
66 000,00 złPozytywna20 000,00 zł
14Klub Seniora przy Końskim Kieracie
Fundacja Humanum (B)est
93 600,00 złPozytywna35 000,00 zł
15Klub seniora OAZA
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,Oddział Okręgowy w Szczecinie, Al.Papieża Jana Pawła II 42
61 320,00 złPozytywna25 000,00 zł
16Klub Seniora Turkus
Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury
56 500,00 złPozytywna0,00 zł
17Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin.
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
52 625,00 złPozytywna20 000,00 zł
18Prowadzenie Klubu Seniora Caritas „Krzyś” przy parafii p.w. św. Krzysztofa w Szczecinie
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
45 000,00 złPozytywna25 000,00 zł