Wykład pt. „Trudy żeglugi, czyli życie codzienne na pomorskich statkach w epoce nowożytnej”

25 lutego (piątek) o godz. 18:00 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) w ramach cyklu historycznego [Pomerania incognita. Spotkania z pomorską przeszłością] wykład pt. „Trudy żeglugi,
czyli życie codzienne na pomorskich statkach w epoce nowożytnej” wygłosi prof. dr hab. Radosław Gaziński.
Na spotkanie stacjonarne obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania pod linkiem

https://app.evenea.pl/event/zegluganowozytna/ dostępne na stronie biblioteki lub telefonicznie 91
506 50 58.

Wykład ukaże warunki w jakich rozwijały się floty miast pomorskich w czasach nowożytnych. Omówione zostaną główne typy używanych wówczas statków, kierunki żeglugi i asortyment
przewożonych towarów. Sporo miejsca zostanie poświęcone załogom pomorskich statków w tym: werbunkom załóg, hierarchii na statku, relacjom między marynarzami, codziennej pracy na morzu i w porcie, wyżywieniu załóg czy też wynagrodzeniom. Omówione zostaną również obowiązki marynarzy podczas wydarzeń ekstremalnych w czasie sztormu i podczas katastrofy morskiej.

O prelegencie:
Prof. dr hab. Radosław Gaziński – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się historią Pomorza w czasach nowożytnych (XVI – XVIII w.) zwłaszcza historią gospodarczą w tym żeglugą i handlem morskim pomorskich miast. Bada ponadto działalność nowożytnych urzędników książęcych i miejskich. Interesuje się także archiwistyką głównie archiwoznawstwem, bibliotekoznawstwem oraz heraldyka miejską.

O projekcie:
“Pomerania incognita. Spotkania z pomorską przeszłością” to projekt popularyzujący historię Pomorza od pradziejów po wiek XX. Raz w miesiącu (poza okresem wakacyjnym) organizujemy w filii bibliotecznej nr 7 MBP wykłady tematyczne połączone z dyskusją oraz okazjonalnie spotkania promujące książki wydane przez pracowników naukowych Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, których tematyka zainteresuje większe grono odbiorców. Partnerami cyklu są:
Fundacja Ścieżkami Pomorza
Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
IAE PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie