Wiek Astronomii- Kurs #7

Astrometria
17-19 września, Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT

Podczas tego bloku kursu, uczestnicy będą mieli możliwość dowiedzieć się jak astrometria rozwijała się na przestrzeni wieków, a jak wygląda współcześnie. Przybliżone zostaną  starożytne instrumenty pomiarowe, nowożytne jak i najbardziej zaawansowane teleskopy.

Szczególne miejsce w historii astrometrii zajmują gwiazdy podwójne – tym poświęcone zostanie nieco więcej uwagi.

Przedstawione zostaną również amatorskie detekcje ruchów własnych gwiazd, metody ich rejestracji oraz propozycje własnych programów obserwacyjnych, dostępnych przy użyciu aparatu, smartfona, a nawet bez użycia sprzętu elektronicznego!

Spotkania: 17-19 września, godz. 18.00 (wykłady) i godz. 19.00 (obserwacje) / szczegóły na www.astronomia.szczecin.pl lub facebooku: Astronomia Szczecin