Ważny komunikat dla NGO!

Szanowni Państwo,

W związku z bieżącą sytuacją, związaną  z wirusem SARS-CoV-2, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, a także Prezydenta Gminy Miasto Szczecin o podejmowaniu wszelkich działań profilaktycznych i prewencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, rekomenduje się organizacjom pozarządowym:

– Ograniczenie organizacji imprez, wydarzeń, działań oraz spotkań skupiających znaczną liczbę osób.

– Zaniechanie i ograniczenie działań z udziałem grup podwyższonego ryzyka, szczególnie seniorów i dzieci.

– Weryfikację projektów w ramach realizowanych zadań publicznych, zleconych przez Gminę Miasto Szczecin, pod kątem koniecznych zmian (np. odwołanie, zawieszeniu lub przesunięciu w czasie zaplanowanych działań, przedsięwzięć) i poinformowanie o tym fakcie drogą e-mail właściwy dla danego zadania  Wydział lub Biuro Urzędu Miasta Szczecin.

Prosimy o pozostanie w kontakcie z pracownikami jednostek Urzędu Miasta Szczecin, opiekującymi się zleconymi do Państwa organizacji projektami. Jednocześnie prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych,  komunikując się mailowo lub telefonicznie.

 

Baza teleadresowa Wydziałów  i Biur Urzędu Miasta  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131121.asp

Bieżące informacje na temat działań związanych z wirusem, publikowane są  na stronie https://wiadomosci.szczecin.eu/

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zmianie harmonogramu lub kosztorysu to oczywiście jako Centrum Seniora służymy wsparciem- prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.