Uwaga!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS prowadzące Centrum Seniora w Szczecinie planuje przyjąć następujące zasady działalności w okresie od 1 lutego:

Centrum Seniora będzie udzielać informacji telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00, po wcześniejszym umówieniu pomagać będzie również w wypełnianiu wniosków, np. o dodatek osłonowy. Spotkania ze specjalistami odbywać się będą według ustalonego harmonogramu. W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń potrzeb seniorów biuro ds. wolontariatu działać będzie od poniedziałku do piątku i na bieżąco przyjmowane będą zgłoszenia osób potrzebujących oraz wolontariuszy.

Korzystając z pomieszczeń Centrum Seniora akceptowany jest regulamin o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa. Osoby niestosujące się do powyższego obowiązku będą obsługiwane telefoniczne.