„Różewicz. Spotkanie na stulecie urodzin” – spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Różewicz. Spotkanie na stulecie urodzin.
9 września ( czwartek) zapraszamy o godz. 18.00 do filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) na wydarzenie z okazji stulecia urodzin Tadeusza Różewicza. 2021 jest rokiem Tadeusza Różewicza. Z tego powodu organizujemy panel dyskusyjny, w którym weźmie udział dwóch wybitnych znawców twórczości poety, prof. Andrzej Skrendo i prof. Piotr Śliwiński.  Prof. Piotr Śliwiński tak pisał o Tadeuszu Różewiczu: „Różewicz, poeta jak nikt wyczulony na kiełznające jednostkę oddziaływanie języków kulturowych, w tym także języka zbiorowej pamięci, i z tej racji będący pisarzem na wskroś politycznym, demaskuje, destruuje, ośmiesza te języki, dążąc do odnalezienia skrawka autentyczności i bliskości w doświadczeniu słabnącego ciała, niesłabnącego bólu czy wreszcie w intuicjach śmierci.”

Andrzej Skrendo – historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu twórczości Tadeusza Różewicza. Jego doktorat „Tadeusz Różewicz i granice literatury” został wydany w wersji książkowej (Kraków, 2002). Pracę wyróżniono Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Habilitację uzyskał w roku 2008 na podstawie książki „Poezja modernizmu. Interpretacje” (Kraków 2005) w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W roku 2016 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Opracował w Bibliotece Narodowej „Wybór poezji” Tadeusza Różewicza i książkę „Przodem Różewicz” oraz wiele innych publikacji. Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, pełniąc od roku 2020 funkcję Prorektora ds. Nauki.

Piotr Marian Śliwiński – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, nauczyciel akademicki i profesor nauk humanistycznych. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artykułów i książek krytycznoliterackich, współautor „Literatury polskiej XX wieku” (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), „Literatury polskiej 1976–1998” (razem z Przemysławem Czaplińskim) i „Poezji polskiej po 1968 roku” (razem z Anną Legeżyńską). W 2012 opublikował zbiór esejów „Horror poeticus”.Twórca i kurator festiwalu Poznań Poetów. W latach 2006–2013 przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. W 2008 roku został uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki. Od 2015 jest przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Szef projektu „Polska Poezja Współczesna. Przewodnik encyklopedyczny”. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) oraz w formie transmisji live na Facebooku biblioteki.

Na spotkanie stacjonarne
obowiązują bezpłatne wejściówki: https://app.evenea.pl/event/rok-rozewicza/

Strona wydarzenia: https://mbp.szczecin.pl/wydarzenia_01/rozewicz-spotkanie-na-stulecie-
urodzin/

Wydarzenie jest częścią projektu “Poezja miasta”.

Partnerzy projektu:
Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora
Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni

Patroni medialni:
portal SzczecinCzyta.pl
portal wSzczecinie.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.