Poszukiwani seniorzy mówiący w języku ukraińskim bądź rosyjskim