Podstawowe Zasady bezpieczeństwa

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem:
1) Zasady działania handlu:
– sklepy spożywcze i apteki są otwarte,
– w sklepie może przebywać maks. 3 osoby na jedno stanowisko kasowe,
– obowiązek noszenia rękawiczek w sklepach.
2) Zasady Zachowania Poza Domem:
– wyjście z domu tylko w niezbędnych sytuacji (lekarz, zakupy)
– obowiązek zachowania odległości 2 metrów,
– ograniczanie dostępu do parków, bulwarów.
3) Wsparcie dla seniorów:
– wsparcie swoich bliskich, sąsiadów w zrobieniu zakupów czy wyjściu z psem,
– zdrowe odżywianie i nawadnianie,
– ograniczenie wychodzenia z domu do niezbędnego minimum,
– bezpieczne zakupy w każdym sklepie w godzinach 10:00-12:00