Ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Informujmy, że zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na prowadzenie Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28

Link do ogłoszeń:

BDO/SP/2024/023

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=3B20BD6B0AC74F92A4522A9214D72156 – Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin 

BDO/SP/2023/022

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=B6C130541370447BA087F5D931537E06 – Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin

BDO/SP/2024/021

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=63D89ECF903241A182F0CD7F14F5BA6E – Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie