Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie

integracji i aktywizacji osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin

 Szczegóły poniżej:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=7EE4B76E0A644E96A53F70F30DE4DE66

Pracownicy Centrum Seniora służą pomocą w wypełnianiu wniosku, jednak ze względu na okres świąteczny bardzo prosimy o wcześniejsze umówienie.