Gra miejska „Śladami szczecińskich NGO”

Gra miejska „Śladami szczecińskich NGO”

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Śladami szczecińskich NGO”, która rozpoczyna się 30 sierpnia a swój finał będzie mieć 5 września podczas „Pikniku Pasji” w ogrodzie Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Zbuduj zespół i wytrop szczecińskie organizacje pozarządowe! Na uczestników czekają nagrody związane z lokalną historią naszego pięknego miasta.

Na wykonanie zadań każda z drużyn ma aż tydzień! To Wy decydujecie w jakiej kolejności i którego dnia odwiedzicie siedziby szczecińskich społeczników. Każda z drużyn ma za zadanie sfotografować jak największą ilość siedzib organizacji pozarządowych oraz we własnym zakresie dowiedzieć się co oferują mieszkańcom.

Więcej informacji oraz zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 882 507 368 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz bezpośrednio w siedzibie Centrum Seniora ul. Bolesława Śmiałego 16/u2

Każda z drużyn w momencie rozpoczęcia gry otrzyma  gwarancję zdobycia nagrody.

ORGANIZATORZY: Gmina Miasto Szczecin, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Media Dizajn

PARTNERZY: Północna Izba Gospodarcza, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, Centrum Seniora w Szczecinie

Do zobaczenia!!!

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „Śladami szczecińskich NGO”

 

 1. Organizatorem gry miejskiej jest Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiełły 7/2, 70-260 Szczecin
 2. Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Urząd Miasta Gminę Miasta Szczecin
 3. Gra miejska pt. „Śladami szczecińskich NGO” odbywa się w terminie: start 30 sierpnia 2021 godzina 10:00 – zakończenie 5 września 2021 godzina 12:00, stanowi formę edukacyjnej zabawy w przestrzeni miejskiej.
 4. Celem gry jest zapoznanie jej uczestników z działalnością oraz umiejscowieniem szczecińskich organizacji pozarządowych
 5. Udział w grze jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest rejestracja udziału grupy, bądź rejestracja indywidualna pod numerem telefonu: 882 507 368 (Centrum Seniora w Szczecinie)
 6. Gra Miejskiej toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Charakter imprezy powoduje, że grupy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 7. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub grupę niniejszego regulaminu, złamania zasad uczciwej rywalizacji bądź utrudniania gry innym uczestnikom, organizator ma prawo do wykluczenia go z gry.
 8. Każdy z uczestników ma za zadanie uwiecznić na fotografii jak największą ilość szyldów, siedzib organizacji pozarządowych znajdujących się w Szczecinie ( stowarzyszenia, fundacje), oraz dowiedzieć się czym się zajmują.
 9. Poprzez udział w grze uczestnik wyraża zgodę na: przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry miejskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883); opublikowanie przez organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
 10. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni w na podstawie ilości znalezionych organizacji.
 11. W grze miejskiej może uczestniczyć dowolna ilość zespołów. Ilość uczestników w jednym zespole nie może przekroczyć 5 osób.
 12. Każdy z członków zespołu musi uczestniczyć w zadaniu. W przypadku niepełnego składu zespołu, grupa otrzyma mniejsza ilość punktów za wykonanie zadania.
 13. Uczestnikiem gry miejskiej może być osoba w wieku 18+ bądź młodsza za zgodą opiekuna prawnego
 14. Nagrody zostaną przekazane podczas „Pikniku Pasji” 5 września w Ogrodzie Inkubatora Kultury, przy al. Wojska Polskiego 90, bądź w Centrum Seniora w Szczecinie ( Bolesława Śmiałego 16) po wyżej wskazanej dacie.