Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza na cykl szkoleń

Fundacja Szansa dla Niewidomych w Szczecinie zaprasza na cykl szkoleń w ramach projektu Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków PFRON.

Spotkania są skierowane przede wszystkim do wolontariuszy, opiekunów i rodzin osób słabowidzących i niewidomych a także do wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje. Każde z nich będzie się składać z części teoretycznej z pokazem specjalistycznego sprzętu oraz praktycznej w terenie (Dworzec PKP, inna lokalizacja do wyboru).  Szkolenie poprowadzi tyflopedagog z wieloletnim doświadczeniem oraz jej niewidomy asystent, którzy postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Termin: lipiec – sierpień 2020

Jeśli ktoś będzie zainteresowany, dalsze szczegóły przekażemy po bezpośrednim kontakcie.

Fundacja Szansa dla Niewidomych

tel. 606 275 100, 91 434 46 20

e-mail: szczecin@szansadlaniewidomych.org

adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 33, piętro III, pok. 12