Dzienne Domy Pomocy Społecznej


DLA KOGO?

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest placówką wsparcia dla osób, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych, wymagają częściowego wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Oprócz opieki i wsparcia, Dzienne Domy zapewniają
też twórcze zagospodarowanie czasu, poprzez terapię zajęciową, wspólne spacery, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne, wspólne świętowanie uroczystości. Zagwarantowany jest ciepły posiłek w ciągu dnia. Placówki wsparcia dziennego dla osób z chorobą
Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi, poza organizacją zajęć, oferują również specjalistyczne usługi wsparcia dostosowane do potrzeb i wymagań uczestników. Na terenie Szczecina funkcjonuje siedem takich placówek:
Prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi
Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29

 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 (ul. Potulicka 40)
 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 (ul. Łukasiewicza 6)
 3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 (ul. Ściegiennego 62)
 4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 dla osób z chorobami otępiennymi
  (ul. Krasińskiego 45/U2)
 5. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 (ul. Kr. Jadwigi 45a i 45c)
   Dział wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul.
  Kruczej 17- dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi
   Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28
  W przypadku braku wolnych miejsc w wybranej placówce, osoby zainteresowane uczestnictwem
  wpisywane są do kolejki osób oczekujących

Gdzie złożyć wniosek?
Podstawą do skierowania do placówki jest wniosek osoby zainteresowanej, a następnie wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania. Wniosek zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, a także prośbę o skierowanie do dziennego domu pomocy społecznej należy
złożyć do Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3-4 w godzinach 7.30 – 15.30, telefon 91 44 26 610.
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Sekcji Ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych tel. 91 44 26 628 oraz 91 44 26 617.

Jaka jest odpłatność?
Pobyt, posiłek i korzystanie z usług dziennego domu pomocy społecznej są odpłatne. Odpłatność ustalana jest indywidualnie, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, z uwzględnieniem dochodów osoby ubiegającej się o pobyt, w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin.