Dyżur Miejskiej Rady Seniora już jutro

Zgodnie z decyzją prezydium powracają dyżury Miejskiej Rady Seniorów. Prowadzone będą telefonicznie w każdą środę od godziny 11 do 12 począwszy od listopada br.
Grafik na miesiąc listopad:
W dniu 4 listopada – Marek Molewicz – Przewodniczący MRS;
w dniu 11 listopada – święto;
w dniu 18 listopada – Bazyli Baran – Zastępca Przewodniczącego MRS;
w dniu 25 listopada – Aleksandra Białonowicz – Członek Prezydium MRS.
Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej naczelną misją i rolą jest potrzeba włączenia starszego pokolenia Szczecinian w działania, których celem jest zaspokojenie ich potrzeb, reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta, tak by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, szczególnie w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku (Zarządzenie Nr 420/17).

Serdecznie zachęcamy do kontaktu!