Centrum Seniora w Szczecinie już otwarte!

Oficjalne otwarcie miało miejsce 19 czerwca 2019r. Od tego dnia seniorzy mogą korzystać z tego wspaniałego miejsca, które mieści się przy ul. Bolesława Śmiałego 16U/2. Co dalej? Dalej masa atrakcji, zajęć, spotkań. Ale Centrum Seniora to też miejsce, gdzie można po prostu przyjść, napić się kawy i spędzić miło czas przy grach. A to dopiero początek……

Centrum Seniora prowadzone jest przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych „TWIKS” oraz 5step Z o.o.. Centrum to miejsce stworzone dla szczecińskich seniorów oraz ich rodzin. Swoją siedzibę mieści w lokalu przy ul. Bolesława Śmiałego 16/u2. i otwarte będzie od poniedziałku do piątku przez cały rok.

Do głównych celów centrum należy: aktywizacja i integracja środowisk senioralnych poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów oraz ich rodzin o działaniach na rzecz najstarszego pokolenia w Gminie Miasto Szczecin, prowadzenie działań w zakresie integracji międzypokoleniowej, prowadzenie zajęć edukacyjnych przygotowujących do starości z wykorzystaniem symulatora starości, a także nawiązanie współpracy z lokalnymi zakładami pracy w celu opracowania koncepcji warsztatów przygotowujących do przejścia na emeryturę czy realizować badania i analizy potrzeb społecznych środowiska seniorów i ich rodzin.

Centrum będzie również stale współpracować z Miejską Radą Seniora w Szczecinie, jednostkami miejskimi, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, szkołami, radami osiedla, podmiotami prywatnymi, itp. W 2019 roku planowane jest zorganizowanie między innymi: Miejskiego Dnia Seniora, Kawiarenki Seniora, Akademii Liderów- przeznaczonej dla już istniejących, a także powstających organizacji zajmujących się tematyką senioralną, spotkania klubów seniora, wsparcia rodzin i opiekunów, spotkań ze specjalistami, prowadzenie warsztatów w szkołach z wykorzystaniem symulatora starości, organizacja wakacji z dziadkiem- nastawionym na działania międzypokoleniowe, przygotowane zostaną również warsztaty dla osób w wieku przedemerytalnym.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miasto Szczecin.