Ubezwłasnowolnienie

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym ubezwłasnowolnienie jest taką formą ograniczenia czynności prawnych dla osób, u których w skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, stwierdzono, że nie może ……. (Czytaj więcej)

Domy Pomocy Społecznej

Dla kogo? Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę i zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo ……. (Czytaj więcej)