Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu  „Senior+”” przy ul. Królowej Jadwigii 45 c i 45a dofinansowanie w kwocie 293 600 zł otrzymał Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Zadanie realizowane będzie przez powyższą organizację w latach 2020-2021.