Stowarzyszenie SYNTONIA zaprasza na wykłady on-line

” Stowarzyszenie SYNTONIA zaprasza rodzinnych opiekunów osób starszych na cykl wykładów on-line, które będą się odbywały od 10 listopada do 04 grudnia 2020.

Nasi specjaliści poruszą ważne tematy dotyczące opieki. Przyjrzymy się m.in.:

– trudnościom w opiece nad osobami z demencją i komunikacji z chorym (już we wtorek 10 listopada zapraszamy na pierwszy wykład Wybrane  trudne sytuacje w opiece nad osobą z demencją- dlaczego tak się dzieje i co można zrobić)
– sposobom podtrzymywania aktywności i samodzielności bliskich
– tematowi świadomego towarzyszenia w odchodzeniu podopiecznego
– pomocy instytucjonalnej
– wypaleniu i depresji opiekuna

Nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale może być nam lżej. Będzie czas na pytania uczestników (30 minut).”

https://syntonia.jimdo.com/blisko-bliskich/wyk%C5%82ady-on-line/