Spotkanie Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie z przedstawicielami organizacji senioralnych.